האתר בשלבי פיתוח אחרונים, מתנצלים על אי נעימות הזמנית :)

עברית | عربيه

• כמטופלים שאושפזו בהסכמה, נוכל בכל זמן לבקש להשתחרר מבית החולים.
• כדי להשתחרר מבית החולים, נחתום על טופס בקשה. במקרים שבהם הצוות יחשוב שאפשר לשחרר אותנו, נשוחרר תוך 48 שעות ממועד הגשת הטופס.
• במקרים שבהם מנהל בית החולים חושב שהמצב שלנו אינו מאפשר שחרור אלא מצריך אשפוז בכפייה, הוא יוכל להחליט לפעול באחת משתי הדרכים הבאות לפי שיקולו:

  • לתת הוראת אשפוז לפרק זמן של עד 48 שעות.
  • לבקש באופן מידי הוראת אשפוז בכפייה מהפסיכיאטר המחוזי.
    תיבת מידע
    פסיכיאטר מחוזי
    • פסיכיאטר מחוזי הוא פסיכיאטר ברשות המדינה, שמונה על ידי שר הבריאות.
    • פסיכיאטר מחוזי הוא אחד משלושת הגורמים שבמסגרת סמכותם יכולים להורות על אשפוז בכפייה (השניים האחרים הם בית המשפט ומנהל בית חולים פסיכיאטרי).