האתר בשלבי פיתוח אחרונים, מתנצלים על אי נעימות הזמנית :)

עברית | عربيه

  • החוק קובע שאסור לאשפז אותנו בכפייה בלי שנבדקנו לאחרונה על ידי פסיכיאטר.
  • הכוונה היא לבדיקה שביצענו בפרק הזמן של השבוע האחרון.
  • במקרה שלא נבדקנו לאחרונה, הפסיכיאטר המחוזי יכול להורות שייקחו אותנו לבדיקה בחדר המיון או במרפאה, גם בניגוד לרצון שלנו. בדיקה כזאת נקראת בדיקה בכפייה.
  • הפסיכיאטר המחוזי יכול להוציא הוראת בדיקה בכפייה רק לאחר פנייה של אנשי טיפול.
  • הפסיכיאטר המחוזי לא יכול להוציא הוראת בדיקה בכפייה בעקבות פנייה של קרובי משפחה, שכנים או גורמים אחרים שאינם אנשי טיפול.