האתר בשלבי פיתוח אחרונים, מתנצלים על אי נעימות הזמנית :)

עברית | عربيه

מה חשוב שנדע לגבי בדיקה דחופה ולא דחופה בכפייה?

מה חשוב שנדע לגבי בדיקה דחופה ולא דחופה בכפייה?

  • הפסיכיאטר המחוזי שהוציא הוראה לבדיקה בכפייה, רשאי גם לקבוע מי יבצע את הבדיקה ובאיזה מקום תבוצע הבדיקה.
  • בנוסף לכך, הפסיכיאטר המחוזי מסמיך את “מבצעי ההוראה” – האנשים שאחראים להביא אותנו למקום הבדיקה.
  • במקרה שהתקבלה החלטה לערוך לנו בדיקה דחופה בכפייה, נקבל את ההודעה על הוראת הבדיקה בכפייה מהצוות שאחראי לקחת אותנו מהבית לבדיקה.
  • אם אנחנו בבית והוצאה לגבינו הוראה לבדיקה בכפייה, יגיע לביתנו צוות רפואי מטעם הפסיכיאטר המחוזי כדי לקחת אותנו לחדר המיון.
  • חובה על אנשי הצוות הרפואי להציג בפנינו מסמך בכתב לגבי ההוראה לבדיקה ולנהוג בנו בכבוד.
  • אם נתנגד, מותר להם לפרוץ את הדלת ולקחת אותנו לבדיקה תוך הפעלת כוח סביר. אם נגרם נזק לדלת מצדם, הם יהיו חייבים לדאוג לתיקון הנזק.
  • לפעמים יגיעו נציגי הפסיכיאטר המחוזי עם שוטר. חשוב שנדע כי הכוונה אינה לעצור אותנו, אלא להבטיח שיתקיים תהליך בדיקה בהוראת הפסיכיאטר המחוזי.
  • מומלץ כי ניקח אתנו חפצים וציוד הכרחי למקרה שנאושפז.