הגבלות שיכולות להתבצע במהלך אשפוז כגון: קשירה ובידוד.