מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח – אישור משפטי שבו אנחנו נותנים את ההסכמה שלנו לכך שאדם אחר יבצע פעולות או יקבל החלטות במקומנו.

מייפה כוח (ה”ממנה”) – האדם שנותן את האישור לכך שאדם אחר יבצע פעולות או יקבל החלטות במקומנו.

מיופה כוח (ה”מתמנה”) – האדם שקיבל ממייפה הכוח את האישור לבצע פעולות או לקבל החלטות עבור אדם אחר.

אפוטרופוס – אדם או תאגיד (חברה גדולה) שאחראי על אדם שאינו מסוגל לדאוג בעצמו לעניינים שלו (עניינים כלכליים, רפואיים ו/או אישיים).

האפוטרופוס הכללי – אגף השייך למשרד המשפטים, אשר בין תפקידיו אחראי לפקח על אפוטרופוסים שמונו.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך?

 • ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך.
 • המסמך הזה מאפשר לנו להיערך מראש למצב שבו יכולת קבלת ההחלטות שלנו עלולה להיפגע בעתיד.
 • ייפוי כוח מתמשך נותן לנו את האפשרות לתכנן ולבחור כיצד ייראו חיינו בנושאים שונים.
 • בעזרת ייפוי כוח מתמשך נוכל להגדיר מי יחליט בעניינים שקשורים אלינו, במקרים שבהם לא נהיה מסוגלים לעשות זאת בעצמנו.
 • נוכל להגדיר מה יהיה תוכן ההחלטות ובאילו נושאים הן יתקבלו (רכוש, נושאים אישיים, עניינים רפואיים, או כל אלה ביחד).
 • כמתמודדים עם מגבלה נפשית, אנחנו יכולים להיתקל במצבים שבהם קשה לנו לקבל החלטות טובות עבור עצמנו.
 • זה יכול לקרות למשל כשאנחנו נמצאים באשפוז, בתקופות שבהן אנו חווים מאניה או פסיכוזה, או כשאנחנו נמצאים בדיכאון עמוק.
 • כל אחד מאתנו מכיר מצבים כאלה מניסיונו האישי. חשוב שנשתמש בניסיון הזה כדי שנוכל לדעת מתי אנחנו מתקשים לקבל החלטות.
 • הזמן הטוב להיערך ולהתכונן לחתימה על מסמך ייפוי כוח מתמשך, הוא כשאנחנו יציבים מבחינה נפשית ויכולים לחשוב בבהירות ולקבוע למי נאשר להחליט במקומנו בתקופות שבהן לא נוכל לעשות זאת בעצמנו.

 

כיצד עורכים ייפוי כוח מתמשך?

 • יש לפנות לעורך/ת דין עם הסמכה מתאימה לערוך ייפוי כוח מתמשך.
 • רשימת עורכי הדין המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך
 • עורך הדין יכין את המסמך, יחתים עליו את מייפה הכוח (הממנה) ואת מיופה הכוח (המתמנה) ויחתום עליו בעצמו.
 • עורך הדין יפקיד את המסמך באופן מקוון באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי וכמו כן ישלח את הטופס המקורי אל אגף האפוטרופוס הכללי.
 • מייפה הכוח ומיופה הכוח מקבלים גם הם עותק של המסמך. כמו כן יש לשניהם אזור אישי באתר האפוטרופוס הכללי, שבו הם יכולים לצפות בתיקים ובסטטוס (מצב) הפקדת המסמכים.

 

מהן ההנחיות המקדימות למיופה הכוח?

 • ההנחיות המקדימות ניתנות על ידינו במעמד החתימה של ייפוי הכוח המתמשך אצל עורך הדין.
 • בהנחיות המקדימות נפרט את הרצונות שלנו בנושאים שונים שיכולים להתעורר בעתיד.

דוגמה: ראובן חתם על מסמך ייפוי כוח מתמשך ומינה את אחיו להיות מיופה הכוח שלו. בהנחיות המקדימות ראובן ציין כי אם תהיה הידרדרות במצבו הרפואי, הוא יישאר לגור בביתו ולא יעבור למסגרת חוץ-ביתית.

 • במקרה שאנחנו לא נתנו הנחיות מקדימות למיופה הכוח, הוא צריך לנסות לברר את דעתנו ולפעול לפי הרצון העכשווי שלנו.

דוגמה: רווית לא ציינה הנחיות מקדימות שנוגעות לטיפול בכלבה שלה בתקופה שבה ייפוי הכוח המתמשך יהיה בתוקף. כשרווית אושפזה, מיופה הכוח שלה שאל אותה מה היא רוצה לעשות, ורווית ביקשה ממנו להעביר את הכלבה אל הוריה עד שתשוחרר.

 • אם אי-אפשר לברר את הרצון העכשווי שלנו, מיופה הכוח יפעל על פי הרצון שהיה לנו בעבר ותוך התחשבות בהשקפת עולמנו ובאורח החיים שלנו.
 • ההנחיות המקדימות הן חלק מהמסמך, אך אין חובה למלא אותן. עם זאת, מומלץ לעשות זאת, כדי להבטיח שבעתיד, בשעת הצורך, יתחשבו ברצונות שלנו.

 

מתי ואיך ייפוי הכוח ייכנס לתוקף?

 • המשמעות של כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף היא שהחל מאותו רגע, הסמכויות לקבלת ההחלטות יעברו לאדם שמינינו כמיופה כוח.
 • ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף בהתאם לתנאים שציינו כשניסחנו את המסמך עם עורך הדין.
 • חשוב לציין: מיופה הכוח לא יכול להחליט לבד על כניסת המסמך לתוקף. הדבר חייב להיעשות בהסכמה של אדם נוסף שהחלטנו עליו כשערכנו את המסמך, או בהתאם לתנאי אחר שקבענו, למשל, שייפוי הכוח ייכנס לתוקף במקרה שנאושפז בבית חולים פסיכיאטרי.
 • במקרים שבהם לא ציינו במפורש מהם התנאים לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, יהיה צורך בחוות דעת של מומחה כדי לעשות זאת. מדובר ברופא רלוונטי שמיופה הכוח יפנה אליו (למשל, פסיכיאטר, רופא משפחה).

 

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

שימו לב: כל התנאים הבאים חייבים להתקיים:

 • מיופה הכוח צריך להיות איש אמון שלנו. הכוונה היא לאדם שאנחנו סומכים עליו, למשל בן משפחה או אדם קרוב אחר.
 • מיופה הכוח חייב להיות אדם שמלאו לו 18 שנים לפחות.
 • מיופה הכוח צריך להיות אדם שלא נותן לנו טיפול תמורת תשלום (כגון: טיפול רפואי או סוציאלי) ושאינו מספק לנו מגורים תמורת תשלום (לא כולל קרוב משפחה).
 • בענייני רכוש אי-אפשר למנות כמיופה כוח אדם שהוכרז כפושט רגל ושהוא לקוח מוגבל.
 • מיופה הכוח לא יוכל להיות אדם שמונה עבורו אפוטרופוס, או אדם שהופעל לגביו ייפוי כוח מתמשך.

 

מה קורה אם למיופה הכוח שלנו מינו אפוטרופוס או שהופעל לגביו ייפוי כוח מתמשך?

מיופה הכוח המקורי שלנו לא יוכל להמשיך לשמש כמיופה כוח שלנו אם מונה עבורו אפוטרופוס או הופעל לגביו ייפוי כוח מתמשך. עם זאת, במידה שהגדרנו במסמך מיופה כוח חלופי, ייפוי הכוח ימשיך להיות בתוקף עם מיופה הכוח החלופי. במקרים שבהם אין מיופי כוח חלופיים, ייפוי הכוח יתבטל ויש צורך לפנות לבית המשפט כדי לטפל בעניינים של הממנה.

 

האם אפשר למנות יותר ממיופה כוח אחד?

 • אנחנו יכולים למנות כמה מיופי כוח לאותם עניינים ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם.

דוגמה: בעריכת ייפוי כוח מתמשך, יעל הגדירה שני מיופי כוח לענייני רכוש: בן זוגה ואחותה. יעל קבעה כי בתקופה שבה ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, בן זוגה יהיה אחראי לתשלומי החשבונות בדירה שהם חולקים, ואחותה תהיה אחראית על קבלת המידע מחשבון הבנק של יעל ועל דיווח שוטף לבן זוגה.

 • אנחנו יכולים למנות מיופה כוח אחד לכל העניינים.

דוגמה: אביו של כאמל הוא מיופה כוחו בעניינים רפואיים: הוא מקבל החלטות שנוגעות לטיפול הנפשי ומתייעץ עם רופאים. הוא גם מיופה כוחו בעניינים של רכוש: הוא בודק שחשבון הבנק לא במינוס ומשלם את התשלום החודשי להוסטל שכאמל מתגורר בו.

 • נוכל גם למנות מיופי כוח שונים בעניינים שונים, למשל שאדם מסוים יהיה מיופה כוח שלנו לעניינים רפואיים, ואדם אחר יהיה מיופה הכוח לדברים הנוגעים לרכוש שלנו.

 

מהם העקרונות שמיופה הכוח צריך לפעול על פיהם?

 • מיופה הכוח חייב לנהוג בהתאם לרצון שלנו, כפי שפירטנו אותו במסמך. במידה שלא ציינו זאת במסמך, עליו לברר אתנו מה הרצון שלנו.
 • מיופה הכוח חייב לנהוג בתום לב (ביושר) ולפעול במסירות למען העניינים שלנו.
 • מיופה הכוח צריך למסור לנו כל מידע שקשור לעניינים האישיים שלנו, להסביר לנו את המידע בצורה פשוטה ולשתף אותנו.
 • מיופה הכוח צריך, במידת האפשר, לעזור לנו לקבל החלטות בעצמנו.

שימו לב: במקרים שבהם מיופה הכוח לא פועל על פי עקרונות אלו, זכותנו להגיש תלונה לבירור לאפוטרופוס הכללי. אופן הגשת התלונה יפורט בהמשך.

 

מהם התחומים שמיופה הכוח אינו מוסמך לבצע בהם פעולות בשמנו?

יש כמה תחומים שרק אנחנו יכולים להחליט לגביהם. אף אחד אחר לא יכול להחליט בשבילנו בנושאים אלה. למשל:

 • המרת דת: הכוונה היא לשינוי הדת שלנו מדת אחת לאחרת.
 • אימוץ ילדים.
 • השתתפות בבחירות: לכל אדם יש זכות לגשת אל הקלפי ולבחור את המועמד או את המפלגה שהוא רוצה להצביע עבורם. אף אחד לא יכול להגיד לאדם אחר למי להצביע.
 • עריכת צוואה: צוואה היא מסמך שבו אנחנו מחליטים מה ייעשה עם הרכוש שלנו לאחר מותנו. אף אחד לא יכול להחליט עבורנו מתי לכתוב צוואה ומה לרשום בה.

 

כיצד מבטלים ייפוי כוח מתמשך?

 • אנחנו יכולים בכל שלב להחליט לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, לפני כניסתו לתוקף או אחריה, כל עוד אנחנו כשירים מבחינה נפשית.
 • אנחנו יכולים להגדיר במסמך את התנאים לביטול ייפוי הכוח.
 • במידה שאנחנו מעוניינים לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, עלינו לפעול באופן הבא:
 1. להודיע בכתב למיופה הכוח על ביטול ייפוי הכוח.
 2. למסור לאפוטרופוס הכללי הודעה בכתב על הביטול.
 3. צריך להראות לאפוטרופוס הכללי כי נשלח מכתב מטעמנו למיופה הכוח, כדי לבטל את ייפוי הכוח (אפשר לעשות זאת על ידי צירוף עותק של ההודעה ששלחנו למיופה הכוח).

לפי החוק, לאחר שמסרנו את ההודעה למיופה הכוח, הביטול נכנס לתוקף.

 • במידה שאנו מתקשים לכתוב בעצמנו את ההודעה על ביטול ייפוי הכוח, נוכל להיעזר באדם אחר לצורך כך (למשל: חבר, בן משפחה, עובד/ת סוציאלי/ת). עלינו לחתום על ההודעה, אחרת ייפוי הכוח לא יבוטל.

 

מה עושים כשאנחנו לא מרוצים מתפקודו של מיופה הכוח?

 • יש מקרים שבהם אנחנו, או אדם מטעמנו, לא מרוצים מתפקודו של מיופה הכוח, או מרגישים כי הוא פועל בניגוד להוראות החוק.
 • במקרים כאלה אנחנו יכולים להגיש בקשה לבית משפט או תלונה לבירור אצל האפוטרופוס הכללי.
 • טופס להגשת תלונה
 • לצורך מילוי התלונה נוכל לבקש עזרה מאדם קרוב: חבר, בן משפחה, עובד/ת סוציאלי/ת.
 • אפשר לקבל עזרה נוספת במילוי התלונה במוקד הטלפוני לפיקוח על אפוטרופוסים, שמספרו 6107*.
 • התלונה שלנו תיבדק ובהתאם לתוצאות הבדיקה יינקטו פעולות.
 • במקרים מסוימים ייערך בירור מול מיופה הכוח ובמקרים אחרים יוחלט לערב את הרווחה.
 • במקרים מסוימים מאוד שמחייבים זאת, יוחלט לפנות למשטרה.

דוגמה: אודליה הרגישה כי מיופה הכוח שלה אינו משתף אותה מספיק בעניינים הנוגעים לחשבון הבנק שלה. היא ניסתה לברר את העניין מולו, אך התשובה שלו לא סיפקה אותה. בעקבות כך אודליה הגישה תלונה לאפוטרופוס הכללי והסבירה את המצב. משרד האפוטרופוס הכללי יצר קשר עם מיופה הכוח של אודליה לטובת בירור. מיופה הכוח ציין כי מאחר שאודליה נמצאת באשפוז יום, הוא לא רצה להכביד עליה בנושאים אלה וכי כוונותיו היו טובות. בעקבות כך הובהר לו כי הוא מחויב לשתף את אודליה במידע גם בתקופה זאת והעניין נפתר.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך רפואי?

 • ייפוי כוח מתמשך רפואי הוא ייפוי כוח בנושאים רפואיים בלבד.
 • ייפוי כוח מתמשך רפואי יכול להיערך על ידי כל אחד מהגורמים האלה: עורך דין (גם אם לא עבר הכשרה המסמיכה אותו לערוך ייפוי כוח מתמשך), עובד סוציאלי, פסיכולוג, אחות או רופא. כל אחד בנפרד יכול להחתים אותנו על מסמך זה.
 • בייפוי כוח מתמשך רפואי, מיופה הכוח אחראי גם בנושא של בדיקות וטיפולים פסיכיאטריים בקהילה או בבית חולים, במקרה שאישרנו זאת.

דוגמה: ויטלי מתמודד עם סכיזופרניה זה שנים רבות. הוא חווה תקופות לא פשוטות של פסיכוזות, שבהן היה לו קשה לקבל החלטות בנוגע לטיפול הרפואי שלו, והדבר גרם למצבו הרפואי להידרדר עוד יותר. בעקבות כך, ויטלי קבע פגישה אצל הפסיכיאטר שלו ובה חתם על ייפוי כוח מתמשך רפואי ונתן את הסכמתו לכך שאביו יחליט בנוגע לטיפול בו בתקופות כאלה. כעת ויטלי רגוע יותר, כי הוא יודע שבמקרה הצורך, הטיפול שהוא יקבל יהיה תוצאה של החלטות נכונות עבורו.

 

אילו דברים צריך לציין במפורש בייפוי הכוח הרפואי כדי שמיופה הכוח יוכל לבצע אותם?

 • במידה שאנחנו מעוניינים שלמיופה הכוח תהיה אפשרות לבצע פעולות מסוימות, גם אם נתנגד להן בעתיד, עלינו לציין זאת במפורש בייפוי הכוח.
 • אלו הן הפעולות שנצטרך לציין במפורש בייפוי הכוח, כדי שמיופה הכוח יוכל לבצע אותן בעתיד:
 • מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית שלנו.
 • מתן הסכמה לטיפול פסיכיאטרי בנו.
 • מתן הסכמה לאשפוז שלנו בבית חולים פסיכיאטרי.
 • מתן הסכמה לשחרור שלנו מבית חולים פסיכיאטרי.
 • ייפוי כוח כזה צריך להיחתם בפני פסיכיאטר.
 • יש מקרים שבהם חתמנו מראש על הסכמתנו לאשפוז פסיכיאטרי, אך בזמן האשפוז אנחנו מתנגדים לאשפוז. במקרים כאלה יהיה אפשר לאשפז אותנו רק ל-48 שעות.

״טיפול נפשי בקהילה – הרפורמה בבריאות הנפש״

הזמנת הרצאות לארגונים

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם