מהי הפליה והעדפה מתקנת?

מהי הפליה?

 • הפליה היא מצב שבו אנו מרגישים שאנחנו מקבלים יחס שונה משאר האנשים.
 • לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אסור להפלות אנשים עם מוגבלות.
 • אסור להפלות אנשים עם מוגבלות גם במקום העבודה שלהם.

 

אלה כמה דוגמאות להפליה לרעה במקום העבודה:

 

 • לא מסכימים לקבל אותנו לתפקיד אף על פי שאנחנו מתאימים ועומדים בדרישות התפקיד.
 • תנאי העבודה שלנו טובים פחות מאלה של עובדים אחרים, שעובדים באותו התפקיד.
 • מפטרים אותנו בגלל המוגבלות שלנו אף על פי שאנחנו מבצעים את התפקיד בצורה טובה.

 

איך נוכל לזהות אם הייתה כלפינו הפליה בתהליך הקבלה לעבודה?

 • אם יש לנו תחושה שבתהליך הקבלה לעבודה עוסקים במוגבלות שלנו ולא בכישורים, בידע המקצועי ובניסיון שלנו – ייתכן שזאת הפליה.
 • אם עברנו בהצלחה את שלב המיונים לעבודה, עמדנו בכל דרישות התפקיד הראשוניות ולבסוף קיבלנו הודעה שלא התקבלנו בלי הסבר מספק – ייתכן שזאת הפליה.
 • אם לא קיבלנו את ההתאמות שביקשנו לצורך ביצוע התפקיד, הדבר יכול להיחשב כהפליה.

מה עלינו לעשות במקרה שאנחנו חושבים  שהפלו אותנו לרעה?

 • במקרה שאנחנו חושבים שהפלו אותנו לרעה, יש לנו זכות לפנות לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולקבל ייעוץ.
 • אנחנו לא צריכים להוכיח שנעשתה הפליה, אלא רק לתאר את התחושה שלנו לגבי מה שנעשה.

 

אלה פרטי ההתקשרות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

פקס: 073-3925888

מענה טלפוני : מוקד פניות הציבור 6763*, ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 16:00-08:00

כתובת הדוא”ל: pniotnez@justice.gov.il

אתר הנציבות

 • אפשר לפנות גם לארגון “בזכות”  שפועל לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.
 • הארגון מציע עזרה, הכוונה ובירור תלונות בנושאי הפליה.

אלה פרטי התקשרות עם ארגון “בזכות”:

טלפון: 02-6521308

פקס:02-6221283

כתובת הדוא”ל: mail@bizchut.org.il

מהי משרה ייעודית?

 • משרה ייעודית היא משרה שמציעים אותה מראש לאנשים עם מוגבלות.
 • מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש כיום עבודות ומכרזים שמיועדים לאנשים עם מוגבלות בלבד.
 • תעסוקה זאת נוצרה מתוך הרעיון של העדפה מתקנת.

מהי העדפה מתקנת?

 • העדפה מתקנת היא אחת הדרכים לעודד שילוב של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
 • העדפה מתקנת נועדה בין השאר לתקן את ההפליה של אנשים עם מוגבלות, שנעשתה במשך שנים רבות.
 • מעסיקים בשירות המדינה חייבים על פי חוק להעדיף מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שיכולים לבצע את התפקיד בצורה טובה בדומה לשאר המועמדים לאותו תפקיד.
 • עבודה בשירות המדינה היא עבודה באחד ממשרדי הממשלה, או במוסדות שפועלים מטעם המדינה (כמו המוסד לביטוח לאומי, בתי המשפט ועוד).

 

לפרטים נוספים לגבי  ההגדרה של מוגבלות משמעותית

 

 • המעסיק יכול להשתמש בהעדפה מתקנת בשלבי הקבלה לתפקיד. הוא יכול למשל לכתוב במודעת הדרושים שיש העדפה לגיוס אנשים עם מוגבלות.
 • המעסיק יכול להשתמש בהעדפה מתקנת בשלבי קידום בתפקיד וכך להעדיף את קידומם של אנשים עם מוגבלות.
 • המעסיק יכול להשתמש בהעדפה מתקנת גם בהליכי פיטורים לצורך צמצום שנדרשים במקום העבודה, ולקבוע כי הפיטורים לא יחולו על עובדים עם מוגבלות.

 

איך אנחנו יכולים להיעזר בהעדפה מתקנת?

 • אפשר לפנות מראש למשרות ייעודיות לאנשים עם מוגבלות.
 • כדי לקבל העדפה מתקנת בשירות המדינה, עלינו להציג כבר בשלב המועמדות למשרה אישור מגורם מוסמך (מס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון) על היותנו עם מוגבלות משמעותית.

״טיפול נפשי בקהילה – הרפורמה בבריאות הנפש״

הזמנת הרצאות לארגונים

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם