שהות (שכוללת לינה) של אדם במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי לצורך השגחה, בדיקות וקבלת טיפול.