דרגה שנקבעת על ידי המוסד לביטוח לאומי לאחר קביעת הנכות הרפואית. דרגת אי-כושר מציינת באיזו מידה (חלקית, מלאה או בכלל לא) נפגעה היכולת שלנו לעבוד ולהרוויח כסף עקב הנכות הרפואית שנקבעה לנו.