מסמך שמוצאים לפני אשפוז שלנו בכפייה. הגורמים שמוסמכים להוציא הוראת אשפוז הם: הפסיכיאטר המחוזי, בית משפט (באמצעות צו) ומנהל בית חולים פסיכיאטרי.