זכות מתוקף החוק, שלפיה אנחנו רשאים להתלונן על כל מקרה של פגיעה בזכויות שלנו במהלך האשפוז או בשלבים שלפניו.