הנחה שמקבלי קצבת נכות זכאים לה במוסדות וארגונים שונים, ביניהם: תחבורה ציבורית ותשלומי ארנונה.