העדפת מועמדים עם מוגבלות שיכולים לבצע את התפקיד בצורה טובה בדומה לשאר המועמדים למשרה. העדפה מתקנת היא אחת הדרכים לעודד שילוב של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה ולתקן את ההפליה שנעשתה במשך שנים רבות.