מצב שבו אנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים יחס שונה (לרעה) משאר האנשים. הפליה יכולה להיעשות על רקע של גורמים שונים: מוגבלות, גיל, מגדר ועוד.