תהליך שינוי שנכנס לתוקף בשנת 2015. במסגרת השינוי האחריות על הטיפול הנפשי עברה ממשרד הבריאות לקופות החולים. מטרת הרפורמה היא לשפר ולהרחיב את הטיפול הנפשי שאנחנו מקבלים בקהילה.