שינויים או עזרים שיכולים לעזור לנו לבצע את תפקידנו במקום העבודה. ההתאמות משתנות מאדם לאדם בהתאם לצרכים. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המעסיק חייב לתת לנו את ההתאמות הדרושות לנו במקום העבודה.