ועדה שמטרתה להעריך את המצב הבריאותי ולקבוע את הפרופיל שלנו. הוועדה מתכנסת אחרי שיש המלצה מקב”ן או פסיכיאטר, והגורמים המשתתפים בה בדרך כלל הם קב”ן וקצין מיון.