ועדה של סל שיקום שמטרתה לבחון (לרוב אחרי שנה) את האופן שבו אנחנו משתמשים בשירותי סל שיקום, לבדוק אם אנחנו זקוקים לשירותים נוספים ומהן המטרות שלנו להמשך.