תיקון משנת 2009 לחוק הביטוח הלאומי, שקובע שאנשים עם מוגבלות שהשתלבו בשוק העבודה, יוכלו להמשיך לקבל קצבה.