נחקק בשנת 1998, החוק קובע שלכל אדם יש זכות להשתתף באופן שוויוני ופעיל בכל תחומי החיים. החוק מתייחס גם לשוויון הזדמנויות בעבודה.