נחקק בשנת 2000, החוק מגדיר את השירותים שיוכלו לסייע לאדם להשתלב בקהילה, השירותים האלה נקראים סל שיקום.