תהליך שמתבצע למקבלי קצבת נכות מביטוח לאומי בזמן אשפוז מלא, ולפיו תתחלק הקצבה בין המאושפז לבית החולים שבו הוא מאושפז.