מהו חוק זכויות החולה?

למי מיועד חוק זכויות החולה?

  • חוק זכויות החולה מתייחס לכל אדם שפונה לקבלת טיפול במערכת הבריאות.
  • הטיפול יכול להיות טיפול גופני או טיפול נפשי.

מה קובע החוק?

  • את הזכויות של כל מי שפונה לקבלת טיפול או מקבל טיפול.

  • את הדרישות מהמטפל בזמן הטיפול ואחריו.

  • החוק קובע שאסורה הפליה בטיפול רפואי.

מהי הפליה?

  • הפליה היא מצב שבו אדם או קבוצה מקבלים יחס שונה מזה שמקבלים שאר האנשים.
  • הפליה יכולה להתבטא ביחס פחות טוב מצד האדם שנותן את השירות, או בטיפול לא טוב.
  • הפליה יכולה להיות יחס שפוגע באדם.
  • הפליה יכולה להיות קשורה למין של האדם, לדת שלו, לארץ מוצאו או לקושי או מוגבלות שיש לו.

לפרקים נוספים בנושא נגישות