החזון שלנו

כל מתמודדי הנפש בישראל מממשים את זכויותיהם בבריאות הנפש ובכלל, וזוכים לתמיכה ולכבוד המאפשרים להם החלמה והשתלבות שוויונית בקהילה.

לפרקים נוספים בנושא נגישות