חוק האפוטרופסות

מינוי אפוטרופוס

מהו אפוטרופוס?

 • אפוטרופוס הוא אדם או ארגון שבית המשפט ממנה. כלומר קובע שאותו אדם או ארגון  יהיה האפוטרופוס.
 • המינוי נעשה עבור מי שבית המשפט החליט שהוא אינו יכול לקבל החלטות בעניינים שלו.

 

למי ממנים אפוטרופוס?

 • אדם מעל גיל 18 אשר בגלל המגבלה שלו בית המשפט החליט שהוא אינו יכול לקבל החלטות עבור עצמו.
 • קטין (מתחת לגיל 18) שההורים שלו אינם יכולים לשמש כאפוטרופוס שלו.

 

איך ממנים אפוטרופוס?

 • הסביבה הקרובה של אדם שחושבת שנכון למנות לו אפוטרופוס מגישה בקשה לבית המשפט. הבקשה בדרך כלל מועברת על ידי קרוב משפחה, עו”ד מטעם הלשכה המשפטית, או גורם ממשרד הרווחה. בהמשך יפורט תהליך הגשת הבקשה.
 • בבקשה אפשר לציין מי מבקשים שיהיה אפוטרופוס.
 • לפני ההחלטה על מינוי האפוטרופוס, בית המשפט צריך לבחון אם קיימות דרכים שיאפשרו לאדם יותר עצמאות בקבלת החלטות. לכן בית המשפט יבדוק אפשרויות אחרות, למשל: מינוי תומך בקבלת החלטות.
 • השופט יכול לאשר או לדחות את הבקשה או להמליץ על אפוטרופוס אחר.
 • בית המשפט יקבע את משך הזמן שיהיה לנו אפוטרופוס. חשוב שמשך הזמן יהיה הכי קצר שאפשר כדי להשיג את המטרות שלנו מתמיכת האפוטרופוס.

חשוב לדעת

השופט חייב לשמוע את דעתנו כאשר ממנים עבורנו אפוטרופוס, כשמצבנו מאפשר זאת.

באיזה תחומים ממנים אפוטרופוס?

 • התחומים שאפשר להגדיר במינוי אפוטרופוס הם:
 1. התחום הרפואי: החלטות רפואיות שונות שקשורות אלינו.
 2. התחום של הרכוש: החלטות בנוגע לרכוש שלנו ולנושאים כספיים.
 3. התחום האישי: החלטות בנושאים של מגורים, עבודה וכדומה.
 • במינוי אפוטרופוס  חובה לפרט בצורה ברורה את התחומים שעליהם הוא אחראי.
 • בית המשפט יכול למנות אדם אחד או מספר אנשים כאפוטרופוסים לתחומים שונים.

 

 

מסמך שחשוב שנכיר – הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופסות

"

לפני שהתאשפזתי בפעם האחרונה, שוחחתי עם העו”ס שלי והיא סיפרה לי שיש אפשרות שימנו לי אפוטרופוס במקרה שיהיה לי קשה לקבל החלטות נכונות עבור עצמי. בהתחלה נבהלתי אבל היא הוסיפה וסיפרה שאני יכול לכתוב מכתב שבו אני מפרט מראש באיזה נושאים אני רוצה עזרה של אפוטרופוס, כמו למשל העניינים הכספיים שלי, ובאיזה נושאים אני לא מעוניין. היא אמרה שאמנם בית המשפט לא חייב לעשות בדיוק מה שאני מבקש, אבל שהוא בהחלט מתחשב ברצוני. כתבתי איתה יחד את המסמך והגשנו אותו לבית המשפט. זה הרגיע אותי מאד

 

ע. פתח תקווה

הזכויות שלנו כשיש לנו אפוטרופוס

מהן הזכויות שלנו בתהליך מינוי אפוטרופוס?

 1. הזכות להיות מעורבים בתהליך 
 • פעמים רבות התהליך מתנהל מבלי שנותנים לנו הזדמנות להיות חלק מהתהליך.
 • חשוב לדעת כי לכל אדם יש זכות להיות מעורב ופעיל בתהליך מינוי אפוטרופוס עבורו.

חשוב לדעת

חשוב שנהיה מעורבים בהחלטות שנוגעות לחיינו ונשתתף בדיונים בבית המשפט בנוגע לאפוטרופוס. חשוב שנשמע ונבין מה אומרים בדיונים ושנגיד את דעתנו לבית המשפט.

 1. הזכות לעיין בתסקיר עובדת סוציאלית ולהגיב עליו
 • תסקיר הוא מסמך שעובדת סוציאלית לסדרי דין מגישה לבית המשפט כחלק מהתהליך. בתסקיר העובדת הסוציאלית מתארת את תחומי החיים השונים שלנו, ומתייחסת לבקשה למנות לנו אפוטרופוס.
 • המסמך אמור להימסר גם לנו לפני הדיון ויש לנו זכות להגיב עליו בפני בית המשפט.
 • שימו לב: לפעמים התסקיר לא נשלח אלינו ולכן צריך לפנות ישירות לעובדת הסוציאלית או למזכירות בית המשפט ולבקש העתק שלו.

 

 1. זכות לדיון
 • בית המשפט חייב לשמוע את דעתנו כאשר שוקלים למנות לנו אפוטרופוס.
 • שימו לב: אם אנחנו רוצים להיות בטוחים שהשופט ישמע אותנו, נגיש בקשה בכתב לבית המשפט בה נבקש לקיים דיון ולהשתתף בו. כך נוכל לוודא כי העמדה שלנו תישמע ישירות על ידי השופט.

במידה ואנחנו מתקשים להגיע לדיון, נוכל למסור את עמדתנו בכתב.

 

 

 1. הרצון שלנו חייב להילקח בחשבון בהחלטה
 • בית המשפט צריך להתחשב ברצונות שלנו בעיקר בשני נושאים:
  • מי האדם שממונה לאפוטרופוס – לדוגמא, יכול להיות שאנחנו מסכימים למינוי אפוטרופוס אבל רוצים שזה יהיה ידיד קרוב ולא ההורים שלנו.
  • הנושאים שעליהם אחראי האפוטרופוס – למשל, יכול להיות שאנחנו מסכימים שימנו לנו אפוטרופוס לעניינים בריאותיים, אך לא לנושאים שקשורים לרכוש שלנו.

 

איך האפוטרופוס צריך להתנהג?

 • האפוטרופוס צריך להסביר לנו בשפה פשוטה מהם תפקידיו וסמכויותיו, ולמסור לנו כל המידע הנוגע לעניינים שלנו.
 • האפוטרופוס חייב לשמור על הכבוד שלנו לעודד אותנו לקבל החלטות בעצמנו, ולאפשר לנו כמה שיותר עצמאות בקבלת החלטות.
 • האפוטרופוס צריך לכבד את התרבות והדת שלנו.
 • האפוטרופוס צריך לעזור לנו להשתתף בחיי הקהילה, תוך שמירה על קשר עם בני משפחה וחברים.
 • האפוטרופוס צריך להתייחס לשינויים במצב או בהבנה שלנו, ולפעול לפי אותם שינויים.

 

האם האפוטרופוס חייב להתייחס לדעה שלנו?

 • האפוטרופוס חייב לשמוע את הדעה שלנו בכל נושא.
 • האפוטרופוס חייב לשתף אותנו בכל החלטה שקשורה אלינו.
 • האפוטרופוס צריך לתת לנו את כל המידע לגבי המצב שלנו בצורה ברורה.
 • האפוטרופוס צריך לתת לנו את כל המידע לגבי האפשרויות שיש לנו בצורה ברורה. למשל: בנושאים רפואיים: אפשרות של טיפול תרופתי לעומת אפשרות של ניתוח.
 • במקרים בהם אנחנו לא מסכימים עם מה שאומר האפוטרופוס, האפוטרופוס חייב לפנות לבית המשפט, כדי שבית המשפט יחליט מה לעשות.
 • כשאנחנו לא מסכימים עם האפוטרופוס בעניינים רפואיים, הוא יכול לפנות לוועדת אתיקה שיש בכל בית חולים.

 

למי ניתן לפנות במקרים של אי הסכמות עם האפוטרופוס?

 • אפשר לפנות לפניות הציבור של האפוטרופוס הכללי
  ניתן לעשות זאת דרך המוקד הטלפוני: 6107*  בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00-16:00.
  כמו כן ניתן להגיש טופס פנייה מקוון באתר
 • ניתן לפנות לגורמי הרווחה
 • ישנן עמותות וארגונים שמסייעים בתחום: יד ריבה, עמותת מרווה, עמותת ידיד, וארגון בזכות.
 • אפשר לפנות למזכירות בית המשפט בעצמנו או באמצעות עורך דין. אפשר להיעזר בסיוע המשפטי
 • חשוב לדעת שאדם אחר מסביבתנו הקרובה יכול גם הוא לפנות לגורמים הללו.

 

איך מבטלים או משנים אפוטרופסות?

 • אדם שמינו לו אפוטרופוס יכול להגיש בקשה לבית המשפט שבו נתקבלה ההחלטה על מינוי האפוטרופוס ולהגיש בקשה. אפשר לבקש לבטל את האפוטרופסות, לצמצם אותה או להחליף אותה.
 • צריך לפנות למזכירות בית המשפט לענייני משפחה. אפשר להיעזר באפוטרופוס עצמו ואם יש חילוקי דעות, כדאי להיעזר בסיוע המשפטי.
 • הבקשה יכולה להיות בכתב יד והיא צריכה להסביר למה לדעתנו צריך לשנות את ההחלטה הקודמת של בית המשפט.

 

דוגמאות לבקשות או למקרים שבהם אנו יכולים לבקש לבטל או לצמצם את האפוטרופסות:

 • אנחנו יכולים לבקש שהאפוטרופסות תבוטל, ושנהיה עצמאיים בהליך קבלת ההחלטות על החיים שלנו.
 • אנחנו יכולים לבקש שהאפוטרופסות תתייחס לפחות תחומים בחיים שלנו. למשל: שנישאר עם אפוטרופוס לעניינים רפואיים, אך בלי אפוטרופוס לעניינים של רכוש.
 • אנחנו יכולים לבקש להחליף את האדם שהוא האפוטרופוס שלנו עכשיו. למשל: לבקש שחבר קרוב יהיה אפוטרופוס שלנו במקום קרוב משפחה, שהיה אפוטרופוס שלנו עד עכשיו.
 • לא נתנו לנו להופיע בדיון בפעם הקודמת, אם בית המשפט היה רואה אותנו הוא יכול היה להתרשם שאנחנו לא זקוקים לאפוטרופוס.
 • מאז ההחלטה הקודמת, המצב שלנו השתנה, עברנו תהליך שיקומי ואנחנו יכולים כעת לדאוג לחלק מהעניינים האלה בעצמנו.
 • אנחנו לא זקוקים לאפוטרופוס, אלא לתומך בקבלת החלטות לתת הפניה לעמוד שלנו שעוסק בתמיכה בקבלת החלטות
 • שימו לב: כדאי ורצוי לצרף לבקשה חוות דעת של איש מקצוע (עובד סוציאלי או רופא כגון פסיכיאטר) שתומך בבקשה שלנו לצמצום, ביטול או החלפה של האפוטרופוס.

הגשת בקשה לאפוטרופוס

כיצד מגישים בקשה למינוי אפוטרופוס

 • יש להגיש את הבקשה בכתב.

לטופס הבקשה: טופס בקשה למינוי אפוטרופוס לבגיר

 • יש להגיש את הבקשה לבית משפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו מתגורר האדם שעבורו מבקשים את המינוי. לגבי מוסלמים מגישים את הבקשה לבית הדין השרעי.
  לרשימת בתי המשפט לענייני משפחה
 • לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים שונים שמפורטים בטופס עצמו.
 • חשוב לדעת כי יש לצרף לבקשה חוות דעת מרופא שמפרטת את מצבו של האדם עבורו מבקשים את המינוי. חוות הדעת של הרופא צריכה להתייחס לשאלות האם האדם מסוגל לדאוג לענייניו באופן חלקי או מלא, האם הוא מסוגל להביע את רצונו לגבי המינוי והאם הוא יכול להופיע בבית המשפט.
 • אם יש לאדם שעבורו מבקשים את המינוי בני משפחה מדרגה ראשונה (הורים, אחים, ילדים מעל גיל 18 ובני זוג) שאינם מבקשים להיות אפוטרופוסים, הם צריכים לחתום על כתב הסכמה למינויו של המבקש בפני עורך דין או פקיד סעד או מזכירות בית המשפט.
 • אם יש בני משפחה שאינם מסכימים למינוי או שאינם מוכנים לחתום על כתב ההסכמה, יש לרשום את הפרטים שלהם על גבי הטופס ולצרף אותם כמשיבים לבקשה.

 

מהו אופן הגשת הבקשה והתשלומים?

 • מומלץ להתקשר לפני הגשת הבקשה אל מרכז המידע הארצי בטלפון: 077-2703333 ולבדוק מהם הכללים בבית המשפט שבו מוגשת הבקשה.
 • ניתן לקבל את הטפסים וגם הדרכה איך למלא אותם בבתי המשפט לענייני משפחה. ניתן למצוא את הטפסים גם באתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט.
 • פתיחת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה. כדי להיות בטוחים מהם הסכומים העדכניים לתשלום, כדאי להתקשר אל מרכז המידע הארצי בטלפון: 077-2703333.
 • אם אין לנו אפשרות לשלם את האגרה, אנחנו יכולים למלא ולהגיש טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה ותצהיר

 

ממי נוכל לקבל סיוע משפטי בתהליך מינוי אפוטרופוס?

 • סיוע משפטי של משרד המשפטים – ישנו גוף במשרד המשפטים אשר מעניק ייצוג משפטי בחינם לאנשים הזכאים לכך בגלל מצבם הכלכלי.

מספר הטלפון של המוקד הארצי של הסיוע המשפטי: 6405*

שעות הפעילות: 08:00-16:00

כתובת האתר – moked-siyua@justice.gov.il

סיוע משפטי – משרד המשפטים>>כשרות משפטית

 • ארגונים חברתיים – ישנם כמה ארגונים שמסייעים לאוכלוסיות שונות בנושא אפוטרופסות: יד ריבה, עמותת מרווה, עמותת ידיד, וארגון בזכות.
 • בחלק מבתי המשפט לענייני משפחה יש סטודנטים למשפטים שמסייעים למלא טפסים.

״טיפול נפשי בקהילה – הרפורמה בבריאות הנפש״

הזמנת הרצאות לארגונים

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם