בדיקה בכפייה

מהי בדיקה בכפייה?

  • החוק קובע שאסור לאשפז אותנו בכפייה בלי שנבדקנו לאחרונה על ידי פסיכיאטר.

  • הכוונה היא לבדיקה שביצענו בפרק הזמן של השבוע האחרון.

  • במקרה שלא נבדקנו לאחרונה, הפסיכיאטר המחוזי יכול להורות שייקחו אותנו לבדיקה בחדר המיון או במרפאה, גם בניגוד לרצון שלנו. בדיקה כזאת נקראת בדיקה בכפייה.

  • הפסיכיאטר המחוזי יכול להוציא הוראת בדיקה בכפייה רק לאחר פנייה של אנשי טיפול.

  • הפסיכיאטר המחוזי לא יכול להוציא הוראת בדיקה בכפייה בעקבות פנייה של קרובי משפחה, שכנים או גורמים אחרים שאינם אנשי טיפול.

מהם התנאים לבדיקה בכפייה?

  • פסיכיאטר מחוזי יכול להורות על בדיקה לא דחופה בכפייה, במידה שיש סימנים לכך שכל הסעיפים הבאים מתקיימים:

  • נראה שאנחנו נמצאים במצב נפשי קשה. למשל: אנחנו מבולבלים מאוד, חושבים בצורה לא מסודרת, מנותקים מהמציאות.

  • אנחנו מסרבים להיבדק מרצוננו על ידי פסיכיאטר.

הפסיכיאטר יחליט על בדיקה דחופה בכפייה כאשר קיים חשש שהמצב הזה יכול לסכן אותנו או אחרים באופן מידי.

שימו לב: הסעיפים שהוצגו מתארים גם את התנאים להוראה על טיפול מרפאתי בכפייה. [הפניה ל H4 מהו טיפול מרפאתי בכפייה)

הפסיכיאטר יחליט על בדיקה לא דחופה בכפייה כאשר אחד מהתנאים האלו מתקיים:

 • קיים חשש שהמצב שלנו יכול לסכן אותנו או אחרים באופן לא מידי.
   • היכולת שלנו לדאוג לצרכים הבסיסיים פגומה באופן קשה.

   • אנחנו גורמים לסבל נפשי חמור לאחרים, באופן שמפריע להם לשמור על אורח חיים תקין.

   • אנחנו פוגעים פגיעה חמורה ברכוש.

 

מהם התנאים לבדיקה לא דחופה בכפייה?

  • פסיכיאטר מחוזי יכול להורות על בדיקה לא דחופה בכפייה, במידה שיש סימנים לכך שכל הסעיפים הבאים מתקיימים:

  • נראה שאנחנו נמצאים במצב נפשי קשה. למשל: אנחנו מבולבלים מאוד, חושבים בצורה לא מסודרת, מנותקים מהמציאות.

  • אנחנו מסרבים להיבדק מרצוננו על ידי פסיכיאטר.

 • אחד מהתנאים האלו מתקיים:
   • קיים חשש שהמצב שלנו יכול לסכן אותנו או אחרים באופן לא מידי.

   • היכולת שלנו לדאוג לצרכים הבסיסיים פגומה באופן קשה.

   • אנחנו גורמים לסבל נפשי חמור לאחרים, באופן שמפריע להם לשמור על אורח חיים תקין.

   • אנחנו פוגעים פגיעה חמורה ברכוש.

 

לקריאה נוספת

מה חשוב שנדע לגבי בדיקה דחופה ולא דחופה בכפייה?

  • הפסיכיאטר המחוזי שהוציא הוראה לבדיקה בכפייה, רשאי גם לקבוע מי יבצע את הבדיקה ובאיזה מקום תבוצע הבדיקה.

  • בנוסף לכך, הפסיכיאטר המחוזי מסמיך את “מבצעי ההוראה” – האנשים שאחראים להביא אותנו למקום הבדיקה.

  • במקרה שהתקבלה החלטה לערוך לנו בדיקה דחופה בכפייה, נקבל את ההודעה על הוראת הבדיקה בכפייה מהצוות שאחראי לקחת אותנו מהבית לבדיקה.

  • אם אנחנו בבית והוצאה לגבינו הוראה לבדיקה בכפייה, יגיע לביתנו צוות רפואי מטעם הפסיכיאטר המחוזי כדי לקחת אותנו לחדר המיון.

  • חובה על אנשי הצוות הרפואי להציג בפנינו מסמך בכתב לגבי ההוראה לבדיקה ולנהוג בנו בכבוד.

  • אם נתנגד, מותר להם לפרוץ את הדלת ולקחת אותנו לבדיקה תוך הפעלת כוח סביר. אם נגרם נזק לדלת מצדם, הם יהיו חייבים לדאוג לתיקון הנזק.

  • לפעמים יגיעו נציגי הפסיכיאטר המחוזי עם שוטר. חשוב שנדע כי הכוונה אינה לעצור אותנו, אלא להבטיח שיתקיים תהליך בדיקה בהוראת הפסיכיאטר המחוזי.

  • מומלץ כי ניקח אתנו חפצים וציוד הכרחי למקרה שנאושפז.

מהן הזכויות שלנו במהלך הבדיקה הכפויה?

  • אם לא עברנו לאחרונה בדיקה פסיכיאטרית, הפסיכיאטר המחוזי צריך להתקשר אלינו ולשאול אם אנחנו מוכנים להיבדק.

  • יש לנו זכות לנסות לשכנע את הפסיכיאטר שאין צורך בבדיקה, וחובתו לשמוע אותנו ולהתחשב במה שאנחנו אומרים.

  • חשוב שנדע שאי-אפשר לערער על ההחלטה לחייב בדיקה בכפייה לאחר שההחלטה התקבלה.

מה קורה בבדיקה הכפויה בבית החולים או במרפאה?

  • הפסיכיאטר ישאל אותנו שאלות.

  • מותר לפסיכיאטר לאסוף מידע עלינו מבני משפחה, מהרופא המטפל ועוד.

  • אם הפסיכיאטר שבודק אותנו חושב שאנחנו זקוקים לאשפוז, הוא יכול לפנות אל הפסיכיאטר המחוזי כדי שיוציא הוראת אשפוז.

  • חשוב לדעת: התוקף של הוראת אשפוז בכפייה הוא שבעה ימים. הצוות הרפואי יוכל להאריך אותה בעוד שבעה ימים (כלומר, להמשיך את האשפוז בכפייה) על ידי פנייה נוספת לפסיכיאטר המחוזי.

״טיפול נפשי בקהילה – הרפורמה בבריאות הנפש״

הזמנת הרצאות לארגונים

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם