בדיקה בכפייה

מהי בדיקה בכפייה?

 • החוק קובע שאסור לאשפז אותנו בכפייה בלי שנבדקנו לאחרונה על ידי פסיכיאטר.
 • הכוונה היא לבדיקה שביצענו בפרק הזמן של השבוע האחרון.
 • במקרה שלא נבדקנו לאחרונה, הפסיכיאטר המחוזי יכול להורות שייקחו אותנו לבדיקה בחדר המיון או במרפאה, גם בניגוד לרצון שלנו. בדיקה כזאת נקראת בדיקה בכפייה.
 • הפסיכיאטר המחוזי יכול להוציא הוראת בדיקה בכפייה רק לאחר פנייה של אנשי טיפול.
 • הפסיכיאטר המחוזי לא יכול להוציא הוראת בדיקה בכפייה בעקבות פנייה של קרובי משפחה, שכנים או גורמים אחרים שאינם אנשי טיפול.

מהם התנאים לבדיקה בכפייה?

 • פסיכיאטר מחוזי יכול להורות על בדיקה לא דחופה בכפייה, במידה שיש סימנים לכך שכל הסעיפים הבאים מתקיימים:
 • נראה שאנחנו נמצאים במצב נפשי קשה. למשל: אנחנו מבולבלים מאוד, חושבים בצורה לא מסודרת, מנותקים מהמציאות.
 • אנחנו מסרבים להיבדק מרצוננו על ידי פסיכיאטר.

הפסיכיאטר יחליט על בדיקה דחופה בכפייה כאשר קיים חשש שהמצב הזה יכול לסכן אותנו או אחרים באופן מידי.

שימו לב: הסעיפים שהוצגו מתארים גם את התנאים להוראה על טיפול מרפאתי בכפייה. [הפניה ל H4 מהו טיפול מרפאתי בכפייה)

הפסיכיאטר יחליט על בדיקה לא דחופה בכפייה כאשר אחד מהתנאים האלו מתקיים:

 • קיים חשש שהמצב שלנו יכול לסכן אותנו או אחרים באופן לא מידי.

  • היכולת שלנו לדאוג לצרכים הבסיסיים פגומה באופן קשה.
  • אנחנו גורמים לסבל נפשי חמור לאחרים, באופן שמפריע להם לשמור על אורח חיים תקין.
  • אנחנו פוגעים פגיעה חמורה ברכוש.

 

מהם התנאים לבדיקה לא דחופה בכפייה?

 • פסיכיאטר מחוזי יכול להורות על בדיקה לא דחופה בכפייה, במידה שיש סימנים לכך שכל הסעיפים הבאים מתקיימים:
 • נראה שאנחנו נמצאים במצב נפשי קשה. למשל: אנחנו מבולבלים מאוד, חושבים בצורה לא מסודרת, מנותקים מהמציאות.

 • אנחנו מסרבים להיבדק מרצוננו על ידי פסיכיאטר.
 • אחד מהתנאים האלו מתקיים:

  • קיים חשש שהמצב שלנו יכול לסכן אותנו או אחרים באופן לא מידי.
  • היכולת שלנו לדאוג לצרכים הבסיסיים פגומה באופן קשה.
  • אנחנו גורמים לסבל נפשי חמור לאחרים, באופן שמפריע להם לשמור על אורח חיים תקין.
  • אנחנו פוגעים פגיעה חמורה ברכוש.

 

לקריאה נוספת

מה חשוב שנדע לגבי בדיקה דחופה ולא דחופה בכפייה?

 • הפסיכיאטר המחוזי שהוציא הוראה לבדיקה בכפייה, רשאי גם לקבוע מי יבצע את הבדיקה ובאיזה מקום תבוצע הבדיקה.
 • בנוסף לכך, הפסיכיאטר המחוזי מסמיך את “מבצעי ההוראה” – האנשים שאחראים להביא אותנו למקום הבדיקה.
 • במקרה שהתקבלה החלטה לערוך לנו בדיקה דחופה בכפייה, נקבל את ההודעה על הוראת הבדיקה בכפייה מהצוות שאחראי לקחת אותנו מהבית לבדיקה.
 • אם אנחנו בבית והוצאה לגבינו הוראה לבדיקה בכפייה, יגיע לביתנו צוות רפואי מטעם הפסיכיאטר המחוזי כדי לקחת אותנו לחדר המיון.
 • חובה על אנשי הצוות הרפואי להציג בפנינו מסמך בכתב לגבי ההוראה לבדיקה ולנהוג בנו בכבוד.
 • אם נתנגד, מותר להם לפרוץ את הדלת ולקחת אותנו לבדיקה תוך הפעלת כוח סביר. אם נגרם נזק לדלת מצדם, הם יהיו חייבים לדאוג לתיקון הנזק.
 • לפעמים יגיעו נציגי הפסיכיאטר המחוזי עם שוטר. חשוב שנדע כי הכוונה אינה לעצור אותנו, אלא להבטיח שיתקיים תהליך בדיקה בהוראת הפסיכיאטר המחוזי.
 • מומלץ כי ניקח אתנו חפצים וציוד הכרחי למקרה שנאושפז.

מהן הזכויות שלנו במהלך הבדיקה הכפויה?

 • אם לא עברנו לאחרונה בדיקה פסיכיאטרית, הפסיכיאטר המחוזי צריך להתקשר אלינו ולשאול אם אנחנו מוכנים להיבדק.
 • יש לנו זכות לנסות לשכנע את הפסיכיאטר שאין צורך בבדיקה, וחובתו לשמוע אותנו ולהתחשב במה שאנחנו אומרים.
 • חשוב שנדע שאי-אפשר לערער על ההחלטה לחייב בדיקה בכפייה לאחר שההחלטה התקבלה.

מה קורה בבדיקה הכפויה בבית החולים או במרפאה?

 • הפסיכיאטר ישאל אותנו שאלות.
 • מותר לפסיכיאטר לאסוף מידע עלינו מבני משפחה, מהרופא המטפל ועוד.
 • אם הפסיכיאטר שבודק אותנו חושב שאנחנו זקוקים לאשפוז, הוא יכול לפנות אל הפסיכיאטר המחוזי כדי שיוציא הוראת אשפוז.
 • חשוב לדעת: התוקף של הוראת אשפוז בכפייה הוא שבעה ימים. הצוות הרפואי יוכל להאריך אותה בעוד שבעה ימים (כלומר, להמשיך את האשפוז בכפייה) על ידי פנייה נוספת לפסיכיאטר המחוזי.

״טיפול נפשי בקהילה – הרפורמה בבריאות הנפש״

הזמנת הרצאות לארגונים

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם