עמוד הבית טיפול ושיקום זכויות באשפוז פסיכיאטרי שימוש בבידוד או קשירה באשפוז פסיכיאטרי

שימוש בבידוד או קשירה באשפוז פסיכיאטרי

מהם אמצעי הגבלה?

  • אמצעי הגבלה הם שם כללי לקשירה או הכנסה לבידוד שלנו במהלך אשפוז פסיכיאטרי.

  • אנחנו חייבים להתנהג בהתאם לכללי ההתנהגות במחלקות הפסיכיאטריות.

  • חשוב תמיד לנהוג בצורה מכובדת כלפיי הצוות וכלפי מטופלים אחרים.

  • גם אם ההתנהגות שלנו לא עומדת בכללים הללו, אסור לקשור אותנו או לשים אותנו בבידוד, אלא במקרים קיצוניים.

באילו מקרים מותר לקשור או לבודד אותנו?

  • קשירה או בידוד שלנו יכולים להתבצע רק אם יש סיכון גבוה שנפגע בעצמנו או באחרים.

  • גם במצבים כאלה, על אנשי הצוות לנסות תחילה להרגיע אותנו ולהימנע ככל האפשר מקשירה ומבידוד.

  • הוראה לקשירה או לבידוד שלנו תינתן על פי שיקול דעת רפואי.

באילו מקרים אסור לקשור או לבודד אותנו?

  • אסור להפעיל אמצעים מגבילים כעונש או כדי ללמד אותנו לקח.

  • אסור לקשור או לבודד אותנו אם התנהגנו בתוקפנות, אך נרגענו מיד.

  • אסור לקשור או לבודד אותנו מפני שסירבנו לבצע הוראה של איש צוות.

  • אסור לקשור או לבודד אותנו מפני שסירבנו לקבל זריקה או תרופה.

  • אסור לקשור או לבודד אותנו כי התנגדנו לאשפוז בכפייה.

  • אסור לקשור או לבודד אותנו אם קיללנו.

  • אסור לקשור או לבודד אותנו אם פגענו ברכוש.

  • אסור לקשור או לבודד אותנו מפני שצעקנו או היינו במצב של “אי-שקט”.

לכמה זמן מותר לקשור או לבודד אותנו?

  • אם קשרו אותנו או הכניסו אותנו לחדר בידוד, זמן הקשירה או הבידוד צריך להיות קצר ביותר.

  • הצוות לא אמור להשאיר אותנו בבידוד עד שנירגע לגמרי.

  • כל חצי שעה אחות או רופא צריכים לבדוק אותנו.

  • אם אנחנו נמצאים במצב רגוע יותר, יש לשחרר אותנו.

  • הוראת הרופא להגבלה שלנו היא לשעה, והוא רשאי להאריך אותה לשעה נוספת. הארכת זמן הקשירה או הבידוד תיעשה בהתייעצות עם רופא נוסף.
    • משך ההגבלה שמאושרת על ידי הרופאים לא יעלה על 10 שעות מתחילת ההגבלה.

    • הארכות נוספות של ההגבלה צריכות לקבל אישור של גורמים נוספים: מנהל המחלקה ומנהל בית החולים.

 

מהן הזכויות שלנו במהלך הבידוד או הקשירה?

  • במידה שאנחנו יכולים, נדבר עם איש הצוות, נסביר את מצבנו ונגיד לו מה יעזור לנו להירגע במקום קשירה או בידוד.

  • יש לנו זכות לאכול, לשתות ולצאת לשירותים במהלך הקשירה או הבידוד.

  • לנשים יש זכות שאשת צוות תהיה נוכחת בעת הקשירה או הבידוד.

  • אם נקשרנו או הוכנסנו לבידוד יש לנו זכות שיודיעו על כך בהקדם האפשרי לקרוב משפחה שלנו או לאדם קרוב אחר.

  • יש לנו זכות לבקש שאדם קרוב יבקר אותנו בחדר הקשירה או הבידוד. הביקור ייעשה רק באישור הרופא ובפיקוח של האחות האחראית.

״טיפול נפשי בקהילה – הרפורמה בבריאות הנפש״

הזמנת הרצאות לארגונים

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם