עמוד הבית טיפול ושיקום זכויות באשפוז פסיכיאטרי שימוש בבידוד או קשירה באשפוז פסיכיאטרי

שימוש בבידוד או קשירה באשפוז פסיכיאטרי

מהם אמצעי הגבלה?

 • אמצעי הגבלה הם שם כללי לקשירה או הכנסה לבידוד שלנו במהלך אשפוז פסיכיאטרי.
 • אנחנו חייבים להתנהג בהתאם לכללי ההתנהגות במחלקות הפסיכיאטריות.
 • חשוב תמיד לנהוג בצורה מכובדת כלפיי הצוות וכלפי מטופלים אחרים.
 • גם אם ההתנהגות שלנו לא עומדת בכללים הללו, אסור לקשור אותנו או לשים אותנו בבידוד, אלא במקרים קיצוניים.

באילו מקרים מותר לקשור או לבודד אותנו?

 • קשירה או בידוד שלנו יכולים להתבצע רק אם יש סיכון גבוה שנפגע בעצמנו או באחרים.
 • גם במצבים כאלה, על אנשי הצוות לנסות תחילה להרגיע אותנו ולהימנע ככל האפשר מקשירה ומבידוד.
 • הוראה לקשירה או לבידוד שלנו תינתן על פי שיקול דעת רפואי.

באילו מקרים אסור לקשור או לבודד אותנו?

 • אסור להפעיל אמצעים מגבילים כעונש או כדי ללמד אותנו לקח.
 • אסור לקשור או לבודד אותנו אם התנהגנו בתוקפנות, אך נרגענו מיד.
 • אסור לקשור או לבודד אותנו מפני שסירבנו לבצע הוראה של איש צוות.
 • אסור לקשור או לבודד אותנו מפני שסירבנו לקבל זריקה או תרופה.
 • אסור לקשור או לבודד אותנו כי התנגדנו לאשפוז בכפייה.
 • אסור לקשור או לבודד אותנו אם קיללנו.
 • אסור לקשור או לבודד אותנו אם פגענו ברכוש.
 • אסור לקשור או לבודד אותנו מפני שצעקנו או היינו במצב של “אי-שקט”.

לכמה זמן מותר לקשור או לבודד אותנו?

 • אם קשרו אותנו או הכניסו אותנו לחדר בידוד, זמן הקשירה או הבידוד צריך להיות קצר ביותר.
 • הצוות לא אמור להשאיר אותנו בבידוד עד שנירגע לגמרי.
 • כל חצי שעה אחות או רופא צריכים לבדוק אותנו.
 • אם אנחנו נמצאים במצב רגוע יותר, יש לשחרר אותנו.
 • הוראת הרופא להגבלה שלנו היא לשעה, והוא רשאי להאריך אותה לשעה נוספת. הארכת זמן הקשירה או הבידוד תיעשה בהתייעצות עם רופא נוסף.
  • משך ההגבלה שמאושרת על ידי הרופאים לא יעלה על 10 שעות מתחילת ההגבלה.
  • הארכות נוספות של ההגבלה צריכות לקבל אישור של גורמים נוספים: מנהל המחלקה ומנהל בית החולים.

 

מהן הזכויות שלנו במהלך הבידוד או הקשירה?

 • במידה שאנחנו יכולים, נדבר עם איש הצוות, נסביר את מצבנו ונגיד לו מה יעזור לנו להירגע במקום קשירה או בידוד.
 • יש לנו זכות לאכול, לשתות ולצאת לשירותים במהלך הקשירה או הבידוד.
 • לנשים יש זכות שאשת צוות תהיה נוכחת בעת הקשירה או הבידוד.
 • אם נקשרנו או הוכנסנו לבידוד יש לנו זכות שיודיעו על כך בהקדם האפשרי לקרוב משפחה שלנו או לאדם קרוב אחר.
 • יש לנו זכות לבקש שאדם קרוב יבקר אותנו בחדר הקשירה או הבידוד. הביקור ייעשה רק באישור הרופא ובפיקוח של האחות האחראית.

״טיפול נפשי בקהילה – הרפורמה בבריאות הנפש״

הזמנת הרצאות לארגונים

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם