אשפוז שההחלטה לגביו נעשתה על ידנו ומתוך רצון חופשי שלנו. האשפוז נועד למקרים בהם אנחנו זקוקים לטיפול מקיף יותר בגלל שינוי משמעותי לרעה במצבנו הנפשי.