שלב הכרחי לפני אשפוז בכפייה. החוק קובע שלא ניתן לאשפז אותנו בכפייה בלי שנבדקנו לאחרונה על ידי פסיכיאטר. בהתאם לכך, הפסיכיאטר המחוזי יכול להוציא הוראה לבדיקה בכפייה. הפסיכיאטר המחוזי מחליט אם מדובר בבדיקה דחופה בכפייה או בבדיקה לא דחופה בכפייה, וזאת בהתאם למצב הנפשי שלנו והתנאים המצוינים בחוק לצורך כל אחת מהבדיקות.