ועדה שמתכנסת בדרך כלל בבית החולים שבו אנחנו מאושפזים. חברי הוועדה הם: משפטן ושני פסיכיאטרים. הם לא מכירים אותנו והם אינם רופאים במחלקה שבה אנחנו מטופלים. תפקידה של הוועדה הוא לבדוק שלא נאושפז בכפייה ושלא נקבל טיפול מרפאתי בכפייה, אלא אם כן מתקיימים התנאים בחוק שמחייבים זאת. בנוסף, הוועדה דנה בהארכות האשפוז שלנו.