טיפול שניתן בקהילה במהלך היום ואינו דורש אשפוז בבית חולים. אפשר לקבל את הטיפול במרפאות בקהילה או במרפאות החוץ של בית החולים. אם לא נגיע למרפאה במועד שנקבע או לא נסכים לקבל את הטיפול, המרפאה תדווח לפסיכיאטר המחוזי, והוא יהיה רשאי להורות במקום זה על אשפוז בכפייה.