בדיקה בכפייה

מהי בדיקה בכפייה?

 • החוק קובע שאסור לאשפז אותנו בכפייה בלי שנבדקנו לאחרונה על ידי פסיכיאטר.
 • הכוונה היא לבדיקה שביצענו בפרק הזמן של השבוע האחרון.
 • במקרה שלא נבדקנו לאחרונה, הפסיכיאטר המחוזי יכול להורות שייקחו אותנו לבדיקה בחדר המיון או במרפאה, גם בניגוד לרצון שלנו. בדיקה כזאת נקראת בדיקה בכפייה.
 • הפסיכיאטר המחוזי יכול להוציא הוראת בדיקה בכפייה רק לאחר פנייה של אנשי טיפול.
 • הפסיכיאטר המחוזי לא יכול להוציא הוראת בדיקה בכפייה בעקבות פנייה של קרובי משפחה, שכנים או גורמים אחרים שאינם אנשי טיפול.

מהם התנאים לבדיקה בכפייה?

 • פסיכיאטר מחוזי יכול להורות על בדיקה לא דחופה בכפייה, במידה שיש סימנים לכך שכל הסעיפים הבאים מתקיימים:
 • נראה שאנחנו נמצאים במצב נפשי קשה. למשל: אנחנו מבולבלים מאוד, חושבים בצורה לא מסודרת, מנותקים מהמציאות.
 • אנחנו מסרבים להיבדק מרצוננו על ידי פסיכיאטר.

הפסיכיאטר יחליט על בדיקה דחופה בכפייה כאשר קיים חשש שהמצב הזה יכול לסכן אותנו או אחרים באופן מידי.

שימו לב: הסעיפים שהוצגו מתארים גם את התנאים להוראה על טיפול מרפאתי בכפייה. [הפניה ל H4 מהו טיפול מרפאתי בכפייה)

הפסיכיאטר יחליט על בדיקה לא דחופה בכפייה כאשר אחד מהתנאים האלו מתקיים:

 • קיים חשש שהמצב שלנו יכול לסכן אותנו או אחרים באופן לא מידי.
  • היכולת שלנו לדאוג לצרכים הבסיסיים פגומה באופן קשה.
  • אנחנו גורמים לסבל נפשי חמור לאחרים, באופן שמפריע להם לשמור על אורח חיים תקין.
  • אנחנו פוגעים פגיעה חמורה ברכוש.
 • לקריאה נוספת

מהם התנאים לבדיקה לא דחופה בכפייה?

 • פסיכיאטר מחוזי יכול להורות על בדיקה לא דחופה בכפייה, במידה שיש סימנים לכך שכל הסעיפים הבאים מתקיימים:
 • נראה שאנחנו נמצאים במצב נפשי קשה. למשל: אנחנו מבולבלים מאוד, חושבים בצורה לא מסודרת, מנותקים מהמציאות.
 • אנחנו מסרבים להיבדק מרצוננו על ידי פסיכיאטר.
 • אחד מהתנאים האלו מתקיים:
  • קיים חשש שהמצב שלנו יכול לסכן אותנו או אחרים באופן לא מידי.
  • היכולת שלנו לדאוג לצרכים הבסיסיים פגומה באופן קשה.
  • אנחנו גורמים לסבל נפשי חמור לאחרים, באופן שמפריע להם לשמור על אורח חיים תקין.
  • אנחנו פוגעים פגיעה חמורה ברכוש.
 • לקריאה נוספת

מה חשוב שנדע לגבי בדיקה דחופה ולא דחופה בכפייה?

 • הפסיכיאטר המחוזי שהוציא הוראה לבדיקה בכפייה, רשאי גם לקבוע מי יבצע את הבדיקה ובאיזה מקום תבוצע הבדיקה.
 • בנוסף לכך, הפסיכיאטר המחוזי מסמיך את “מבצעי ההוראה” – האנשים שאחראים להביא אותנו למקום הבדיקה.
 • במקרה שהתקבלה החלטה לערוך לנו בדיקה דחופה בכפייה, נקבל את ההודעה על הוראת הבדיקה בכפייה מהצוות שאחראי לקחת אותנו מהבית לבדיקה.
 • אם אנחנו בבית והוצאה לגבינו הוראה לבדיקה בכפייה, יגיע לביתנו צוות רפואי מטעם הפסיכיאטר המחוזי כדי לקחת אותנו לחדר המיון.
 • חובה על אנשי הצוות הרפואי להציג בפנינו מסמך בכתב לגבי ההוראה לבדיקה ולנהוג בנו בכבוד.
 • אם נתנגד, מותר להם לפרוץ את הדלת ולקחת אותנו לבדיקה תוך הפעלת כוח סביר. אם נגרם נזק לדלת מצדם, הם יהיו חייבים לדאוג לתיקון הנזק.
 • לפעמים יגיעו נציגי הפסיכיאטר המחוזי עם שוטר. חשוב שנדע כי הכוונה אינה לעצור אותנו, אלא להבטיח שיתקיים תהליך בדיקה בהוראת הפסיכיאטר המחוזי.
 • מומלץ כי ניקח אתנו חפצים וציוד הכרחי למקרה שנאושפז.

מהן הזכויות שלנו במהלך הבדיקה הכפויה?

 • אם לא עברנו לאחרונה בדיקה פסיכיאטרית, הפסיכיאטר המחוזי צריך להתקשר אלינו ולשאול אם אנחנו מוכנים להיבדק.
 • יש לנו זכות לנסות לשכנע את הפסיכיאטר שאין צורך בבדיקה, וחובתו לשמוע אותנו ולהתחשב במה שאנחנו אומרים.
 • חשוב שנדע שאי-אפשר לערער על ההחלטה לחייב בדיקה בכפייה לאחר שההחלטה התקבלה.

מה קורה בבדיקה הכפויה בבית החולים או במרפאה?

 • הפסיכיאטר ישאל אותנו שאלות.
 • מותר לפסיכיאטר לאסוף מידע עלינו מבני משפחה, מהרופא המטפל ועוד.
 • אם הפסיכיאטר שבודק אותנו חושב שאנחנו זקוקים לאשפוז, הוא יכול לפנות אל הפסיכיאטר המחוזי כדי שיוציא הוראת אשפוז.
 • חשוב לדעת: התוקף של הוראת אשפוז בכפייה הוא שבעה ימים. הצוות הרפואי יוכל להאריך אותה בעוד שבעה ימים (כלומר, להמשיך את האשפוז בכפייה) על ידי פנייה נוספת לפסיכיאטר המחוזי.
לפרקים נוספים בנושא נגישות